Ιατρείο

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Ισχίου

 Mini Πρόσθια Προσπέλαση Ισχίου (AMIS/ASI)Εξατομικευμένη Χειρουργική Γόνατος 


Χρήση navigation στην τοποθέτηση των υλικώνΡομποτική χειρουργική

2012 | MAKOplasty® Animation | Partial Knee Replacement.mp4 (7MB)